Elke dag moet in Vlaanderen nog steeds 6 hectare onbebouwde, groene ruimte plaats maken voor nieuwe bouwprojecten: woonwijken, wegen, industriegebieden. Het verlies aan open ruimte zorgt onder meer voor meer wateroverlast en teloorgang van biodiversiteit. De systematische en dramatische achteruitgang van onze insecten, in het bijzonder van de bijen, is hiervan een duidelijk voorbeeld.

Toch kan de inrichting van nieuwe woonwijken en industriegebieden ook nieuwe kansen voor natuurontwikkeling opleveren. Al in 2014 startte de Ieperse Stedelijke Milieuraad de campagne “Nature@Work” op. Deze langlopende campagne ondersteunt initiatieven om de groenzones rond de Ieperse industrieterreinen langs de Kanaalzone natuurvriendelijker te beheren of zelfs bosjes en houtkanten aan te planten.

Een nieuw initiatief in deze context is het omvormen van onbebouwde kavels tot tijdelijke bloemenweides, en dit in afwachting van verdere ontwikkeling. Deze aanpak vond ook actieve steun binnen de Ieperse gemeenteraad.

In Ieper werden de voorbije jaren en maanden heel wat nieuwe bouwprojecten opgestart. Denk maar aan de duurzame wijk De Vloei, de industriezones aan de Kleine Poezelstraat en de Noorderring in Vlamertinge, … Na de aanleg van de infrastructuurwerken (wegen, voetpaden, nutsleidingen, riolen) blijven vele bouwkavels soms nog enkele jaren onbebouwd. Dat is bijvoorbeeld het geval in ‘De Vloei’ en langs de Wielewaalstraat in Hollebeke.

In nauwe samenspraak tussen de sociale bouwmaatschappij ‘Ons Onderdak’, de socioculturele vereniging Curieus, de Ieperse Milieuraad en de stedelijke dienst milieueducatie en landschapszorg, kwam dit voorjaar het proefproject tot stand om 4 bouwkavels van Ons Onderdak in De Vloei en twee kavels langs de Wielewaalstraat in Hollebeke in te zaaien met éénjarige bloemsoorten.

Eind april 2018 werd ongeveer 6 kg zaden van klaproos, korenbloem, bolderik, gele ganzenbloem en nog meer bloemsoorten ingezaaid.

In opdracht van de stad voerden medewerkers van de sociale werkplaats ‘De Groene Kans’ het voorbereidend werk uit: de percelen werden vooraf gereinigd van afval en stenen, gemaaid en gefreesd, om tenslotte ingezaaid te worden. De bloemplanten groeiden voorspoedig op en kwamen tot bloei vanaf eind juni.

Spijtig genoeg speelde de uitzonderlijk warme en droge periode die we meemaken ook dit project parten. Daardoor zijn groei en bloei van de planten iets minder weelderig dan normaal verwacht mag worden.

Dank zij de ontwikkeling van deze bloemplanten krijgen ongewenste soorten als distels en netels minder groeikansen. Voor de omwonenden is een veld vol kleurrijke bloemen ook veel mooier en aangenamer. Bovendien is er geen extra onderhoud nodig: de planten zijn eenjarig en sterven af in het najaar af. Mits een eenmalige, lichte grondbewerking kan er zich het volgende jaar uit de zaden eventueel een nieuwe generatie bloemen ontwikkelen.

Enorm belangrijk is wel dat al deze bloemen een nieuwe en ruime voedselbron vormen voor massa’s bijen, vlinders en andere insecten. De nectar en het stuifmeel van de diverse bloemsoorten vormen immers het basisvoedsel voor vele insecten. Ook de planten zelf kunnen als voedselbron dienen, of bieden goede schuilplaatsen voor de eitjes, larven of poppen van vlinders, kevers en andere ongewervelden. En dank zij de toename van de insecten vinden ook vogels en zoogdieren meer voedsel op deze terreinen.

Dit proefproject toont aan dat, mits goede samenwerking, het doel haalbaar en betaalbaar is. De gronden worden ter beschikking gesteld door Ons Onderdak, de bloemzaden werden gefinancierd door vzw Curieus en de Stedelijke Milieuraad, de terreinwerken werden gecoördineerd door de dienst milieueducatie en landschapszorg.

Voor gronden die eigendom zijn van de stedelijke grondregie zal deze werkwijze vanaf dit najaar systematisch worden toegepast. De stedelijke dienst stedenbouw zal deze werkwijze ook ondersteunen door het inzaaien van wachtkavels met bloemrijke planten op te nemen in haar voorschriften. Ook de intercommunale WVI en private verkavelaars worden uitgenodigd om braakliggende kavels als tijdelijke bloemenweides in te richten.

Info:

Valentijn Despeghel, landschapsdeskundige Regionaal Landschap Westhoek

Lieven Stubbe, dienst milieueducatie en landschapszorg
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html