Studies en plannen

De definitieve Ambitienota (8 MB)

Het definitieve Beeldkwaliteitsplan (272 MB)

 De waterstudie (34 MB)

Addendum waterstudie

Studie duurzame systemen waterhuishouding (8 MB)

Energiestudie (2,5 MB)

Energiestudie deel 2 (3,3 MB)

Ontwerp grondplan (8,6 MB)

Afwateringsplan (2,1 MB)

RUP De Vloei (voorschriften)

Plan RUP De Vloei 

RUP De Vloei (toelichtingsnota)

Plannen omgevingsaanleg

Totaalplan omgevingsaanleg

Plan 1 – Bestaande toestand

Plan 2 – Grondplan fase 2 – deel A

Plan 3 – Grondplan fase 2 – deel B

Plan 4 – Grondplan fase 3 – deel A

Plan 5 – Grondplan fase 3 – deel B

Plan 6 – Grondplan fase 2 – totaal

Plan 7 – Grondplan fase 3 – totaal

Plan 8 – Beplantingsplan fase 2 – deel A

Plan 9 – Beplantingsplan fase 2 – deel B

Plan 10 – Beplantingsplan fase 3 – deel A

Plan 11 – Beplantingsplan fase 3 – deel B

Plan 12 – Technische details fase 2

Plan 13 – Technische details fase 3

Educatief spel Mo(r)gen bouwen

Handleiding spel Mo(r)gen bouwen (6,5 MB)

Powerpointvoorstelling spel Mo(r)gen bouwen (3 MB)

Aangepaste handleiding Mo(r)gen bouwen 2018 (1 MB)

Aangepaste powerpointvoorstelling Mo(r)gen bouwen (2 MB)

Verkavelingsplan – overzichtsplan

Voorschriften verkavelingsplan (42,5 MB)

Inrichtingsplan (13 MB)

Verkavelingsplan (3 MB)

Infomateriaal en filmpjes

Infobrochure De Vloei (25 MB)

Leidraad duurzaam woonproject (wvi)

Filmpje FLOW over het waterverhaal in de duurzame wijk

Filmpje Welcome Home over duurzaam bouwen

Voor architecten

Asbuilt wegenis- en rioleringsaanleg deel ten noorden van de feestas

Asbuilt wegenis- en rioleringsaanleg deel ten noorden van de feestas – detail per straatdeel

Asbuilt wegenis- en rioleringsaanleg deel ten zuiden van de feestas

Diepsonderingen :