In De Vloei is er voor elk wat wils. Je kan er een woning huren of kopen of een stuk bouwgrond kopen en zelf je woning bouwen. Bij zowel de stad Ieper als bij de wvi kan je een ‘sociale’ of ‘vrije kavel’ aankopen. Voor de huurwoningen en sociale koopwoningen kan je terecht bij de sociale bouwmaatschappij Ons Onderdak. Sleutel-op-de-deur-woningen worden aangeboden door de firma’s Imfiro en Bostoen. Deze laatste zal voor de stad een achttal woningen en één appartementsblok realiseren.

Meer info vind je terug via het percelenplan.

Iedere projectpartner stelt zijn eigen verkoopsvoorwaarden. Voor meer informatie neem je contact op met de verkoper zelf

De verkoopsvoorwaarden voor de stad kun je hier vinden.

Verkoop stadsaandeel De Vloei

De stad Ieper verkoopt in deze verkaveling vrije en sociale kavels.

Het gaat om 56 vrije kavels en 40 sociale kavels.
De sociale kavels zijn de volgende loten: 25-26-27-28-36-37-38-39-40-60-61-62-63-64-65-66-67-86-87-88-89-104-105-106-107-133-134-135-136-137-149-150-151-152-153-164-165-166-167-168.
De vrije kavels zijn de volgende loten: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15-44-45-46-72-73-74-75-77-78-79-80-113-114-115-145-146-147-148-154-155-156-157-158-169-170-171-172-173-174-175-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-190-191-192.

Alle voorwaarden kan je nalezen in onze de infobundels.

De algemene verkavelingsvoorschriften en specifieke verkavelingsvoorschriften kan je terugvinden per lot op het percelenplan.

Het toewijzingsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 juni 2015 en 4 juli 2016 kan je hier (voor vrije kavels nieuw gemeenteraadsbesluit 4 juli 2016) raadplegen.

Ben je geïnteresseerd in de aankoop van een sociale of vrije kavel schrijf je dan in. Dat kan door uw kandidatuur te bevestigen door bijgaand(e) inschrijvingsformulier(en) in te vullen en aangetekend terug te sturen naar IVA Grond- en Bouwbeleid, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. U kan dus zowel inschrijven voor een sociale kavel als voor een vrije kavel.

Op de inschrijvingsformulieren kan u zien welke documenten u meestuurt voor zover van toepassing op uw situatie.
Daarnaast stort u ook een inschrijvingsrecht van 50 euro op rekeningnummer BE08 0910 0022 1513 van het IVA Grond- en Bouwbeleid.

Uw inschrijving wordt slechts definitief na storting van het inschrijvingsrecht en voor zover uw kandidaatstelling met alle vereiste documenten tijdig is ingediend.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving kan u terecht bij het IVA Grond- en Bouwbeleid (Isabel Devos, tel 057/451 773, wonen@ieper.be ).
Hebt u vragen over de stedenbouwkundige voorschriften dan kan u steeds terecht bij de dienst stedenbouw (tel 057/451 660, ruimtelijke.ordening@ieper.be . Beiden in het administratief centrum Auris, Ter Waarde 1, Ieper.


Addendum
De infobundels van de vrije kavels voor fase 1 vermelden nog de verkoop via lottrekking. De gemeenteraad van 4 juli 2016 heeft beslist niet meer te verkopen via lottrekking. Wie zich inschrijft en op afspraak langskomt kan onmiddellijk overgaan tot aankoop van een vrije kavel.