Scenario's voor een koolstof arm België tegen 2050

Binnen de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu loopt reeds enige tijd het project ‘Low Carbon Belgium 2050’. Eind 2013 werden de eerste resultaten van dit project gepresenteerd en ze willen het project dan ook graag aan u voorstellen! Het project blijft verder lopen en verschillende nieuwe projecten en [...]