Duurzame wijk kiest voor openbare LED-verlichting

In de duurzame wijk komt er openbare verlichting om de leefkwaliteit te verhogen. In de ambitienota werd er vooropgesteld dat de duurzame wijk aandacht zou besteden voor het energieverbruik zo ook in de publieke ruimte. De openbare verlichting mag ook geen extra lichtpollutie of lichthinder veroorzaken. De stad heeft met Eandis, na advies van de wvi gezocht naar de [...]