In de duurzame wijk komt er openbare verlichting om de leefkwaliteit te verhogen. In de ambitienota werd er vooropgesteld dat de duurzame wijk aandacht zou besteden voor het energieverbruik zo ook in de publieke ruimte. De openbare verlichting mag ook geen extra lichtpollutie of lichthinder veroorzaken. De stad heeft met Eandis, na advies van de wvi gezocht naar de meest zuinige hedendaagse openbare verlichting. Eandis heeft op vandaag al LED-verlichting in het standaardaanbod. De LED-verlichting wordt in gans de wijk aangebracht, zowel in de hoofdassen, de erfwegen als langs de fietspaden. De verlichting kan nog gedimd worden. De zuinigste LED-lampen verbruiken slechts 27 W per lamp. Klassieke lampen verbruiken 80 tot 400 W per lamp. Hiermee wil de stad alvast het goede voorbeeld geven. Het lichtplan vindt u hier

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html