Voor de tweede maal zal in België de prijs voor de “Duurzaamste gemeente” door Cofely Services uitgereikt worden. De jury maakte in Namen (laureaat 2012) de genomineerden bekend na een eerste selectie. Voor de provincie West-Vlaanderen is dat de stad Ieper.

De verkiezing biedt gemeenten de mogelijkheid om hun duurzame initiatieven en ervaringen in de kijker te plaatsen. De juryleden hadden de moeilijke taak om 48 voorgestelde projecten te evalueren. In de provincie West-Vlaanderen werden 7 dossiers ingediend. Ieper kwam met het project “Eerste duurzame wijk in West-Vlaanderen” als genomineerde uit de bus.

Juryvoorzitter Alain Hubert: “De dossiers van deze provincie handelden over zeer uiteenlopende thema’s die steeds op vernieuwende manieren duurzame ontwikkeling nastreefden. Het dossier van Ieper trok onze aandacht vooral omwille van de samenwerking met grondeigenaars om een duurzame wijk te construeren naar de normen van het Brundtland rapport die duurzaamheid, net zoals onze wedstrijd, ook zeer breed ziet. Wij besloten hen daarom voor deze provincie te nomineren en dus blijft de stad Ieper in de running voor de eindzege!”

Het genomineerde project van de stad Ieper

De stad Ieper is samen met andere grondeigenaars de eerste duurzame wijk in West-Vlaanderen aan het ontwikkelen. Het wordt geen klassieke verkaveling maar een moderne wijk die rekening houdt met de toekomstige generaties. Om de duurzame wijk te definiëren, baseert de stad zich op het Brundtland rapport die aandacht heeft voor: people (sociale kwaliteit): gezondheid, toegankelijkheid, leefbaarheid, sociale samenhang, veiligheid voor de planeet (milieukwaliteit): ruimtegebruik, energie, water, materiaal, natuur/landschap/groen winst (economische kwaliteit): welvaart/winst, afstemming vraag/aanbod, betaalbaarheid, functievermenging, uitstraling proces (bestuurlijke kwaliteit): integratie in proces, participatie.

Eén gemeente voor de prijs

Opnieuw reageerden veel Belgische gemeenten enthousiast op deze verkiezing. De inhoud van de ingezonden projecten is zeer kwaliteitsvol en kan geraadpleegd worden op

www.duurzaamstegemeente.be

De Duurzaamste gemeente van België wordt op 10 december tijdens een officiële ceremonie in het stadhuis van Brussel bekendgemaakt. De vertegenwoordigers van alle genomineerde gemeenten zullen aanwezig zijn en de winnaar krijgt een cheque van €5000 om toekomstige projecten rond duurzame ontwikkeling te financieren. (naar persartikel van Cofely)

Een fragment kwam op het focus-wtv nieuws van 24 oktober 2013. Vanaf minuut 9.55 is het fragment te zien.

 

 

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html