Ambitienota ambitienota voor Ieper Oostsector goedgekeurd

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de ambitienota voor Ieper Oostsector goed. Deze nota vormt het toetsingskader voor het verdere proces voor de ontwikkeling van de duurzame wijk. Omdat dit een belangrijk instrument is, wordt het verschillende keren toegelicht. Dit gebeurde bv. al tijdens het College van Burgemeester en Schepenen van 1 juli. Na [...]