Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de ambitienota voor Ieper Oostsector goed. Deze nota vormt het toetsingskader voor het verdere proces voor de ontwikkeling van de duurzame wijk. Omdat dit een belangrijk instrument is, wordt het verschillende keren toegelicht. Dit gebeurde bv. al tijdens het College van Burgemeester en Schepenen van 1 juli. Na de goedkeuring werd de ambitienota ook toegelicht op 9 september aan de Gecoro en de MINA-raad en op 8 november aan de Raad van Bestuur van Ons Onderdak.
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html