Stad verkoopt kavels in duurzame wijk De Vloei

De duurzame verkaveling De Vloei in Ieper is een samenwerkingsproject tussen de stad Ieper, WVI, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak en private ontwikkelaar Imfiro, waar in totaal meer dan 250 woongelegenheden gerealiseerd worden. Momenteel worden er door de stad Ieper 14 vrije kavels en 9 sociale kavels te koop aangeboden (fase 1). Dit wordt nu [...]