De duurzame verkaveling De Vloei in Ieper is een samenwerkingsproject tussen de stad Ieper, WVI, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak en private ontwikkelaar Imfiro, waar in totaal meer dan 250 woongelegenheden gerealiseerd worden. Momenteel worden er door de stad Ieper 14 vrije kavels en 9 sociale kavels te koop aangeboden (fase 1). Dit wordt nu uitgebreid naar 25 vrije kavels en 16 sociale kavels, met en zonder deeltuin (fase 1 en 2).

Vrije kavels

Wie geïnteresseerd is in de aankoop van een perceel bouwgrond in deze duurzame verkaveling hoeft niet langer te wachten op een vaste verkoopdag maar kan vanaf 5 juli 2016 onmiddellijk tot koop overgaan. De kandidaat-koper biedt zich hiervoor, na inschrijving, en op afspraak aan bij de balie Wonen in het Auris, Ter Waarde 1. Daar maakt hij/zij op basis van het voorgelegde plan de keuze welk perceel hij/zij wenst aan te kopen. Van deze aankoop wordt onmiddellijk een compromisovereenkomst opgesteld. De vrije kavels zonder deeltuin worden verkocht aan 145€/m², met deeltuin aan 165€/m².
Inschrijven kan aan de hand van het inschrijvingsformulier en het eenmalig betalen van 50 euro.

Sociale kavels

Ook wie een sociale kavel wenst aan te kopen kan dit nu voor zowel fase 1 en fase 2. Inschrijven kan aan de hand van het inschrijvingsformulier en het eenmalig betalen van 50 euro. Hier geldt een chronologische volgorde. De toewijzing van de sociale kavels gebeurt nog steeds op een vast verkoopmoment.

Voor meer informatie over de verkoop en de voorwaarden kan je terecht bij de dienst Wonen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper, tel. 057 451 773, wonen@ieper.be
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html