Plenaire vergadering voor het RUP

28/04/2011 - De plenaire vergadering voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ging door op 28 april en de reacties waren overwegend positief. Op 3 mei werd het verslag overgemaakt aan de adviesverlenende instanties. De bemerkingen van deze instanties werden in het College van Burgemeester en Schepenen van 31 mei besproken. http://credit-n.ru/zaymyi-next.html