De Vloei is een nieuwe woonwijk in volle aanleg vlak bij de Ieperse binnenstad. Het wordt een wijk met veel groen, veel ruimte en er zijn heel veel mogelijkheden tot bouwen op maat.  De stad stelt een derde (en laatste!) deel van zijn gronden ter beschikking voor mensen die in Ieper willen bouwen: 31 vrije kavels en 15 sociale kavels. Het gaat om bouwgrond waarvan de prijzen onder de gangbare marktprijzen liggen, gaande van 135€/m² tot 165€/m².

De nu beschikbare kavels geven toegang tot de Hovelandlaan en de Meenseweg en zijn bedoeld voor halfopen of gesloten bebouwingen

Er zijn in de andere zones (richting Zonnebeekseweg)  ook nog stadskavels vrij: in totaal 14 vrije kavels en 22 sociale kavels. Een sociale kavel is een kavel die voorbehouden wordt voor mensen onder een bepaalde inkomensgrens.

Mensen kunnen op termijn ook huren op De Vloei. Voor de huurwoningen en sociale koopwoningen kan je terecht bij de sociale bouwmaatschappij Ons Onderdak. Sleutel-op-de-deur-woningen worden aangeboden door de firma’s Imfiro en Bostoen. Er worden door die bedrijven niet alleen ‘huizen’ gezet, maar ook ‘Urban Villa’s’: meergezinswoningen van 6 tot 12 appartementen en waar mensen volop in het groen kunnen wonen.

Alles bijéén wordt in ongeveer 270 woongelegenheden voorzien op de Vloei. En bijna de helft (42 procent om exact te zijn) is momenteel al verkocht, bewoond, vergund of in oprichting.

De Vloei is méér dan een gewone woonwijk. De wijk wil extra kindvriendelijk zijn en dus autoluw door slimme verkeersingrepen. Er is veel plaats voorzien voor groenzones, boomgaarden, rustige hoekjes, ligweiden, taluds, speelzones en waterpartijen en grachten. Er zijn 4 grote publieke groene ruimtes voorzien met elk hun eigen karakter: een tuinzone, een feestzone, een erfzone (voor bijvoorbeeld gemeenschappelijke bloemenweides of boomgaarden) en een rivierzone (waar kinderen kunnen ploeteren en spelen met waterspeeltuigen). Dé grootste troef van de wijk is zijn centrale ligging op amper 1,5 kilometer van de Grote Markt én de goedkope grondprijzen.

Momenteel zijn er op De Vloei reeds een aantal dingen op gang getrokken in die gemeenschappelijke zones.

  • Er is energiezuinige LED straatverlichting is geplaatst. Hiermee kan in de straten extra elektriciteit bespaard worden.
  • Na het bouwverlof start de bouw van De Druppel, een ontmoetingscentrum voor de inwoners van de wijk. De Druppel wordt duurzaam gebouwd en zal door de buurt kunnen gebruikt worden als ontmoetingsplaats en een plek om mensen te ontvangen. De Druppel wordt gezet in houtskeletbouw en zal een zeer laag energieverbruik hebben. Er komen ook zonnepanelen op. Rond De Druppel komt een grote groenzone met een  omnisportveld, een petanquebaan en veel fietsrekken.
  • Ondertussen heeft de milieuraad in samenwerking met Ons Onderdak en de milieudienst een aantal bloemenweides ingezaaid. Deze onbebouwde percelen bieden nu kansen voor bijen en vlinders.

 

Mensen die interesse hebben in een lot bouwgrond: dienst wonen, wonen@ieper.be of 057 451 773
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html