Het college van de burgemeester en schepenen van de stad Ieper keurde op 10 juni 2013 de verkavelingsvergunning en de stedenbouwkundige vergunning infrastructuuraanleg goed.  Hiermee wordt het groen licht gegeven aan de VMSW om een aannemer te zoeken om de wegeniswerken voor de duurzame wijk uit voeren. 

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html