Op 1 juli werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Stad Ieper, Provincie West-Vlaanderen, Ons Onderdak en de wvi

In de vorige de  samenwerkingsovereenkomst werd er vooral gewerkt rond :

–       Fase 1: Bij de opstart wordt een nota opgemaakt, die de ambities inzake duurzaamheid vastlegt. De ambities zijn verdeeld in een basisniveau, te realiseren via voorschriften en afspraken, en een plusniveau, via impulsen.

–       Fase 2: In de ontwikkelingsfase wordt gezocht naar de implementatie van duurzaamheid in het ruimtelijk uitvoeringsplan, de verkavelingsplannen, de architectuuraanpak voor de meergezinswoningen, het inrichtingsplan voor het openbaar domein en de studie verlichting van de nutsmaatschappijen

–       Fase 3: Bij de realisatiefase worden bestekken, offertes en bouwplannen getoetst. Er wordt gezocht naar instrumenten om enerzijds de participerende actoren, waaronder de huisvestingsmaatschappij, en anderzijds de promotoren, de aannemers en de individuele bouwers aan te zetten tot meer duurzaamheid. Een info-loket wordt opgericht.

 Met de nieuwe overeenkomst willen de partners aandacht hebben en werken aan :

–        Fase 4 of de realisatiefase van de wijk waarin we met de partners de duurzaamheid willen bewaken. In de wijk komen een aantal nieuwe begrippen voor zoals tuindelen, energiezuinige wonen, … Naar de bouwheren en huurders toe zullen we ondersteuning aan bieden via de nodige communicatie en het toetsteam.

–       Fase 5 of het in gebruik nemen van de wijk. Hier willen we de bouwheren, bewoners zo goed mogelijk begeleiden om te wonen in de duurzame wijk.

In de samenwerkingsovereenkomst werd de taken afgesproken. De duurzame wijk ‘De Vloei’ dient al voorbeeld dienen om andere gemeenten te overtuigen om duurzaam te bouwen. Voor de ondertekening stelde iedere partner een eigen project voor gerealiseerd in het kader van de duurzame wijk. Het programma vindt u hier. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2015. Bekijk ook de reportage van Focus – WTV.

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html