Dit jaar starten de werken op het terrein van de eerste duurzame wijk in West-Vlaanderen. U bent van harte welkom op de infoavond.

Wat is een duurzame wijk ? 

Welke woongelegenheden of kavels worden aangeboden ?

Kan men een woning huren ?

Wat zijn de voordelen van een duurzame wijk ? 

Na het algemeen gedeelte zullen de projectpartners (Ons Onderdak, Imfiro, WVI en de stad Ieper) hun aanbod voorstellen binnen de duurzame wijk. Als afsluit is de mogelijkheid voorzien om vragen te stellen aan de verschillende projectpartners.

 Voor meer informatie over de infoavond  zie hier 

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html