Graag nodigen we u uit op de eerstkomende infoavond van de duurzame wijk “De Vloei” die doorgaat op 1 december. De infrastructuurwerken op het terrein zijn zo goed als afgerond. De nutsleidingen (elektriciteit, water, internet, …) worden binnenkort aangelegd. Het duurzame wijk werd ook voorzien van bufferbekkens en bovengrondse afvoer van hemelwater. In de wijk worden ook groendaken aangebracht. Al deze zaken helpen mee de wijk klimaatbestendig te maken door een blauw groen netwerk.

Voor het thema groendaken zal Martin Hermy professor aan de KUL zal het hebben over het nut en de rol van groendaken in de wijk maar ook in de stad.

Iedereen die dus interesse toont in groendaken is welkom.

Wenst u aanwezig te zijn op deze interessante infoavond, dan bent u van harte welkom!
De infoavond start om 20u00 in de conferentiezaal van het stadhuis, Grote Markt 34 te Ieper. Om praktische redenen vragen we uw aanwezigheid te bevestigen bij Hein Lapauw 057/239273 of duurzaam@ieper.be.
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html