8 duurzame woningen
In de mooie locatie ‘ De Vloei ‘ realiseert Bostoen 2×4 duurzame woningen (projectzone 1 : lot 41-42-43-51 en lot 52-53-54-55) . Voor dit project werd gekozen voor een functioneel en fris ogende architectuur. Alle woningen hebben een aparte tuin. Een kleine tuinberging is mogelijk. De woningen hebben speelse elementen met de portieken en invulstructuren aan de straatzijde. Deze structuren staan los van het beschermd volume en bieden extra bergingsmogelijkheid. Op die manier ontstaat een leuke straatruimte en een graduele overgang van publieke ruimte naar de woningen.

Een belangrijke component van de ecologische stadsuitbreiding is de inpassing van de woningen in het blauw-groene netwerk. Binnen dit netwerk wordt regenwater maximaal hergebruikt en gebufferd. Op die manier sluiten we aan bij de basisidee om waterbeheersing in te schakelen als component van een kwalitatieve buitenruimte.

Parkeren gebeurt via de aangrenzende parkeerhaven. We ondersteunen de idee van compact parkeren ten voordele van meer groene binnenruimten. De fietsenberging is praktisch aan de straat gesitueerd voor de woningen in de rij, vlak bij de hoofdingang. De driegevelwoningen op de hoek kunnen telkens een doorsteek maken naar de bergingen achteraan.

Uitstekende locatie
De woningen zijn gelegen in een uitzonderlijk aantrekkelijke setting aan een rustige erfweg in de nabijheid van een beekje met wadi. De blauw-groene as ontsluit deze zone van de wijk voor wagens en bedient ook de parkeerhaven zodat de erfwegen maximaal autovrij en groen kunnen blijven. Deze opzet in de architectuur leidt tot een authentiek en aangenaam ecologisch straatbeeld .

Concept
De woningen zijn rationeel ontworpen. De geschakelde units bepalen het passieve hoofdvolume. Uitbreidingen aan voor- en achterzijde zijn mogelijk binnen een 3 meter zone. De mogelijke uitbreiding wordt ingevuld door een tuin- en/of fietsenberging of voor een annex aan de woning. Door afwisselend ook enkele units te voorzien van een dakvolume ontstaat een zeker speelsheid in het hoofdvolume. Dit zorgt voor een zeer gevarieerd aanbod aan woonmodules en trekt bijgevolg een divers publiek aan.

Flexibiliteit
Er kan naargelang de individuele woonwensen ingespeeld worden op de diverse individuele noden, met beperkte aanpassingen binnen het getoonde plan. De plannen van de woningen zijn voldoende flexibel en aanpasbaar door de planmatige indeling en de constructieve opbouw, waarbij twee dragende wanden worden afgewisseld met een lichte invulstructuur.

Gevarieerd woningaanbod
Het project huisvest een divers aanbod aan typologieën. De configuratie is derwijze dat de diverse types optimaal samen kunnen functioneren met de nodige aandacht voor privacy. Daartoe zijn volgende basiskwaliteiten in elke woning aanwezig: een logische ruime indeling, een goede oriëntatie van de leefruimten met uitzicht op de privé tuinen en contract met buitenomgeving . De gekozen mix aan woningtypologieën creëert een boeiende verscheidenheid in het architecturaal basisaanbod van 2- tot 5-slaapkamerwoningen . Bijkomend wordt naar wens van de klanten mogelijkheden geboden op verdere invulling en personaliseren van de woning.

Peter Galle
Sales
Field Sales Coach

D +32 9 216 16 16

E Peter.Galle@bostoen.be

www.bostoen.be

 
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html