Zaterdag 9 april 2016 is het zover. Dan wordt in fase 1 van de duurzame wijk De Vloei 9 sociale kavels en 14 vrije kavels verkocht door de stad.

Alle voorwaarden, algemene verkavelingsvoorschriften en specifieke verkavelingsvoorschriften kan je nalezen in de infobundels. De infobundels werden opgemaakt per lot.

Het toewijzingsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 juni 2015 kan je hier raadplegen.

Ben je geïnteresseerd in de aankoop van een sociale of vrije kavel schrijf je dan in. Dat kan door uw kandidatuur te bevestigen door bijgaand(e) inschrijvingsformulier(en) in te vullen en aangetekend terug te sturen naar IVA Grond- en Bouwbeleid, Grote Markt 34, 8900 Ieper. Inschrijven kan tot uiterlijk 31 maart 2016 om 12u. U kan dus zowel inschrijven voor een sociale kavel als voor een vrije kavel. De toewijzing van de sociale kavels zal eerst plaatsvinden, daarna de loting van de vrije kavels.

Op de inschrijvingsformulieren kan u zien welke documenten u meestuurt voor zover van toepassing op uw situatie.
Daarnaast stort u ook een inschrijvingsrecht van 50 euro op rekeningnummer BE08 0910 0022 1513 van het IVA Grond- en Bouwbeleid, dit uiterlijk ook tegen 31 maart 2016 om 12 uur.

Uw inschrijving wordt slechts definitief na storting van het inschrijvingsrecht en voor zover uw kandidaatstelling met alle vereiste documenten tijdig is ingediend.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving kan u terecht bij het IVA Grond- en Bouwbeleid (Isabel Devos, tel 057/239 271, huisvesting@ieper.be ).
Hebt u vragen over de stedenbouwkundige voorschriften dan kan u steeds terecht bij de dienst stedenbouw, stadhuis, tel 057/239 265, stedenbouw@ieper.be .
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html