28/02/2011 – Gecoro bespreekt het verkavelingsplan en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Ook op 15 maart kreeg de Gecoro een toelichting samen met de uitgebreide begeleidingsgroep waarbij dieper werd ingegaan op de vertaling van het masterplan en het beeldkwaliteitsplan naar een verkavelingsplan het een RUP.

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html