31/03/2011 – Startvergadering met O2 voor de ontwikkeling van de website www.devloei.be. Tijdens de startvergadering heeft O2 zijn werkwijze uitgelegd en de projectpartners lieten weten hoe zij de website willen opbouwen. Er zullen ook tussentijdse vergaderingen plaatsvinden om de ontwikkeling op te volgen en bij te sturen. De website zal ruimte bieden aan informatie over duurzaamheid, de kavels en eraan gekoppelde elementen, nieuwsberichten, een forum, tweets, …

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html