Op 14 juli ging de startvergadering met BVP uit Destelbergen door voor de uitwerking van het infrastructuurdossier. Het uitwerken van het infrastructuurdossier is de laatste planmatige fase voor de wijk ook effectief kan gerealiseerd worden. Alle partners in het project, de stad Ieper, Ons Onderdak, Imfiro en wvi waren aanwezig alsook de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw) die het project subsidieert. Er werd afgesproken regelmatig tussentijds te vergaderen om de voortgang van het project en het implementeren van alle ambities binnen het project te kunnen opvolgen en mogelijks bijsturen. Op deze tussentijdse overlegmomenten zullen ook andere actoren uitgenodigd worden zoals de brandweer en de verschillende Ieperse stadsdiensten zoals jeugd, natuur, groen, … .
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html