Presentatie definitieve versie beeldkwaliteitsplan aan College van Burgemeester & Schepenen. Tegelijkertijd werd het ontwerp van de waterstudie voorgesteld waarbij het CBS informatie kreeg over mogelijke pistes inzake afvalwater, gebruik van hemelwater, de aanleg van verhardingen en de waterhuishouding. Een overleg met Aquafin en VMM over de riolering in de Hovelandwijk, de Zonnebeekseweg en de nieuwe wijk bleek noodzakelijk te zijn. Daarnaast werden een aantal beslissingen genomen met betrekking tot het verkavelingsplan. Het College schaarde zich ook achter het idee van een toetsteam om de voorafgaande beoordeling van een bouwaanvraag te doen.

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html