Broederlijk Delen organiseert het 2de weekend van juni een 3-daagse fietstocht ‘Dwars door België’. Hierbij laten de deelnemers zich sponsoren om een landbouwproject in Noord Oeganda te steunen.

Afrika, en meer bepaald Ghana, heb ik leren kennen sinds ik in het kader van de Ieperse stedenband betrokken ben bij het realiseren van een fruitverwerkingsbedrijf in Wa. In dat verband heb ik ook een werkbezoek gebracht aan Oeganda en Noord-Tanzania. Ik heb de troeven van het continent en zijn bevolking aan den lijve mogen ondervinden en ik ben er dan ook van overtuigd dat een lokale en persoonlijke aanpak heel wat mensen op het goede spoor kan zetten.

Oeganda heeft een zeer aangenaam en vruchtbaar klimaat, waardoor het er niet alleen zeer mooi is, maar waardoor er zeker ook mogelijkheden zijn om aan landbouw te doen (lees: voedsel te produceren).

Dit project van Broederlijk Delen (i.s.m. FAPAD – Facilitation voor Peace and Development) steunt voornamelijk de meest kwetsbare groepen (kleine boeren, vrouwen en kinderen) en probeert hen de mogelijkheden te geven om een duurzaam menswaardig leven op te bouwen.

Als biolandbouwer (telen en verwerken van biologisch fruit) uit het Noorden vind ik het belangrijk de lokale boeren te helpen bij het verwerven van kennis en het aanwenden van betere landbouwtechnieken.

De sportieve uitdaging van deze fietstocht neem ik er bovendien zeer graag bij! We fietsen van het meest noordelijke punt van België (Meersel-Dreef) naar het meest zuidelijke (Torgny) in 3 dagen (+/- 140 km/dag) en ook dat ‘Dwars door België’-aspect vind ik uiterst aantrekkelijk.

Indien je dit project van Broederlijk Delen wil steunen door het sponsoren van mijn fietstocht in het kader van ‘Dwars door België’, dan kunt u een bijdrage storten op

rekening BE13 0000 1171 1839 (BIC BPOTBEB1) van Broederlijk Delen met de vermelding +++300/1400/10714+++.

(giften van minstens €40 geven recht op een fiscaal attest)

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html