De indiening van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het bouwen van uw woning dient voorafgegaan te worden door een advies door het Toetsteam. Het Toetsteam geeft advies over de duurzaamheidsaspecten van het bouwproces, daarnaast wordt het ontwerp afgetoetst aan de verkavelingsvoorschriften. Het schetsontwerp van de woning dient samen met een EPB voorberekening voorgelegd te worden aan het Toetsteam. Het E-peil van de duurzame woning mag niet hoger zijn dan 40.

Deze documenten kunnen digitaal door gemaild worden naar ruimtelijke.ordening@ieper.be. Voor meer informatie neemt u contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Ieper.

Raadpleeg zeker onderstaande documenten :
Richtlijnen voor isoleren / isolatiematerialen duurzaam bouwen
Hoogtepeilen voor vloerpeil en rwa-aansluitingen 

Echter is het aangeraden om voor het ontwerp het advies duurzaamheidsaspecten in te winnen. Aan de hand van een uitgebreide bespreking met de bouwheer en eventueel architect wordt u op de hoogte gebracht van de duurzaamheidsaspecten. Dit advies wordt gratis aangeboden door de stad en de provincie en is nodig van bij de aanvang van het ontwerpproces. Het advies kunt u eenvoudig aanvragen via volgende link : Advies duurzaamheidsprincipes aan de hand van bespreking voor de bouwheer eventueel architect 
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html