Najaar 2009: Een logo voor De Vloei: Om een logo voor De Vloei te vinden, werd een wedstrijd georganiseerd onder de Ieperse scholen. De winnaar werd Joachim Lécrivain uit het 5e leerjaar B van de basisschool Go! De Mote. De jury koos het logo omdat het heel goed aanleunt bij de naam van het project en omdat het de duurzame aspecten goed uitbeeldt. Het groen staat voor de groene ruimte in het project, het blauw voor het bovengronds houden en integreren van hemelwater en het bruin voor de bebouwing en wegenis.
http://credit-n.ru/zaymyi-next.html