01/06/2011 – Tielt en Staden bezoeken het duurzaam project EVA Lanxmeer. Tijdens de busrit werd toegelicht wat duurzaamheid is. Aan de hand van beelden werden de duurzame principes toegelicht en ook de water- en energiestudie van De Vloei werden kort geschetst. Hierbij het artikel van ons bezoek.

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html