Archeologisch onderzoek De Vloei afgerond

Het archeologisch vooronderzoek op de site van ‘De Vloei’ is afgerond. Vervolgonderzoek is niet nodig volgens Onroerend Erfgoed. Het terrein wordt vrij gegeven, dat is alvast goed nieuws.

De site van de duurzame wijk met een oppervlakte van 10 ha werd onderworpen aan een archeologisch onderzoek. Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door Adede in opdracht van de VMSW. Het onderzoek leverde naast munitie een aantal interessante resultaten op. Er werden sporen gevonden over verschillende archeologische perioden.

Afvalkuilen, bouwkeramiek tot aardewerk werd gevonden uit de Romeinse periode. Bepaalde stukken gaan zelf terug tot de IJzertijd. Van de late middeleeuwen werden greppels tot een veldoven terug gevonden.

De meeste vondsten dateren van de Eerste wereldoorlog. Kraters, glazen flessen, resten van een schoen, knopen, gespen, sluitpin, kam, scheermes, scheerborstel, …tot een Britse bajonet werden opgegraven. Uit dezelfde periode werden sporen van Sapper Camp terug gevonden. Het ging om overblijfselen van barakken, loopgraven, afval uit deze periode, golfplaten en munitie van het Britse leger. Ook werden stoffelijke resten van oorlogsslachtoffers geborgen. Aan de kant van de Zonnebeekseweg werden nog muurresten van voor 1914 gevonden.

Meer dan 500 vondsten werden in kaart gebracht en neergeschreven in een verslag. Het verslag werd overgemaakt aan Onroerende Erfgoed. Er werd besloten dat er geen vervolgonderzoek nodig is. Voor de duurzame wijk is dat goed nieuws. De grond werd vrijgegeven.

Bekijk ook de nieuwsuitzending van Focus-wtv vanaf 4 min. 50 s

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html