Veelgestelde vragen over De Vloei

/Veelgestelde vragen over De Vloei
Veelgestelde vragen over De Vloei 2018-02-21T12:53:45+00:00
Wie is de contactpersoon van het project (ambtenaar/politiek/woordvoerder)? 2016-09-02T12:20:31+00:00

Meer informatie over het project de Vloei kan je verkrijgen bij Hein Lapauw, duurzaam@ieper.be of 057 451 672.

Wat is de relatie tussen stad Ieper en de Vloei? 2015-09-13T18:52:56+00:00

De stad Ieper is voor 59% eigenaar van de grond. Ze is dan ook trekker van het project. De stad bewaakt of alle procedures worden gevolgd volgens de vooropgestelde timing. Ook organiseert ze op regelmatige basis infomomenten zowel voor bouwheren als architecten en aannemers. De communicatie wordt verzorgd door de stad via Iedereen Ieper, Ieper actief, de website van de stad en de website van de Vloei.

Wat zijn duurzame materialen? 2015-09-13T18:52:18+00:00

Duurzame bouwmaterialen zijn materialen met een lage impact op het milieu. Hierbij moet gekeken worden naar de impact tijdens de hele levenscyclus van het product (ontginning grondstoffen, transport, productie, gebruik en afvalfase). Dit kan door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). De LCA-benadering leidde tot de NIBE-classificatie.

Duurzame bouwmaterialen hebben ook een lagere of geen impact op de gezondheid. Hier hanteert men meestal het voorzorgsprincipe.

Vanuit de bio-ecologische visie, die ‘gezond en ecologisch bouwen’ inpast in het oorspronkelijke begrip van duurzame ontwikkeling, krijgen materialen op basis van nagroeibare grondstoffen de voorkeur. Indien de praktijk het gebruik ervan niet toelaat dan komen in de eerste plaats minerale materialen in aanmerking. En pas in laatste instantie synthetische materialen indien geen ander milieuvriendelijker materiaal kan gebruikt worden voor die specifieke toepassing.

Doorgaans hebben materialen en producten die het dichtst bij hun natuurlijke vorm staan (die dus het minste bewerkingen ondergaan hebben) of materialen en producten die uit hernieuwbare grondstoffen bestaan, ook de beste score in levenscyclusanalyses. En ze zijn het minst schadelijk of zelfs heilzaam voor de menselijke gezondheid.

Producten met een logo zoals FSC, Nature Plus, Europees milieulabel,… of producten erkend door de VIBE krijgen de voorkeur in de wijk. Het gaat hier vooral om gezonde (hernieuwbare) bouwmaterialen waarvoor bij de ontwikkeling weinig giftige stoffen of energie nodig zijn.

Kom ik in aanmerking als leverancier? Ben ik duurzaam? 2015-09-13T18:52:00+00:00

Jazeker, als je kan aantonen dat je duurzame bouwmaterialen/diensten aanbiedt, kom je in aanmerking. Duurzaam zijn is het aanbieden van producten met een logo of erkend zijn door de VIBE. Veel logo’s zoals FSC, Nature Plus, Europees milieulabel,… staan garant voor duurzame bouwmaterialen. Indien je dergelijke gelabelde materialen aanbied geven we graag jouw contactgegevens aan de toekomstige bouwheren.

Ik ben architect of een andere aanbieder van werken en/of goederen. Hoe kan ik mijn diensten aanbieden? 2015-09-13T18:51:44+00:00

Beschik je over de nodige opleidingen, zoals een cursus duurzaam bouwen van de provincie West-Vlaanderen of je bent een aannemer die beschikt over een Vibe-erkenning, geef jouw coördinaten door aan de milieudienst van de stad. Heb je geen erkenning door Vibe of geen opleiding gevolgd, maar je biedt toch producten aan met een logo (Europees milieulabel, FSC, Nature Plus, …) of je hebt ervaring met duurzaam bouwen? We zullen graag jouw coördinaten doorgeven aan de bouwheren. Zo willen we bewaken dat de woningen duurzaam zullen gebouwd worden.

Ik wil duurzaam bouwen/wonen. Hoe kan de Vloei de kostprijs ervan verlagen? 2015-09-13T18:51:28+00:00

Duurzaam bouwen is nog niet echt gekend. Veel aannemers rekenen hiervoor nog een meerprijs aan. De kostprijs kan verlaagd worden door met verschillende gezinnen op hetzelfde moment te gaan bouwen. Als één aannemer verschillende woningen tegelijk kan bouwen zal dit goedkoper uitkomen. Maar een goed ontwerp kan al veel kosten besparen. Een compact gebouw heeft ook veel minder bouwmaterialen nodig. Groepsaankopen organiseren kan de kostprijs ook verlagen. Ben je bereid hierin mee te denken of te stappen? Neem gerust contact op, we houden je op de hoogte.

Hoe zal de verkeerssituatie eruit zien? 2015-09-13T18:51:10+00:00

De wijk zal bereikbaar zijn via twee invalswegen. Tweederde van de wijk zal de toegang vinden via de Zonnebeekseweg. Eénderde zal bereikbaar zijn via de Meenseweg. De twee lussen zullen voor autoverkeer niet met elkaar verbonden worden om geen sluipverkeer door te laten. Fietsers en voetgangers zullen zich wel door de wijk kunnen verplaatsen. Dit is de eerste ingreep om de wijk autoluw te maken. Vanaf deze lussen worden erfwegen voorzien om de woningen te bereiken. Bezoekers van buiten de wijk zullen hun wagens kunnen parkeren op de parkeerhavens. Niet iedere woning zal een oprit hebben of parkeren voor de woning zal niet mogelijk zijn door de erfwegen. Laden en lossen zal wel overal mogelijk zijn. Een klein deel van de woningen zal geen garage hebben.

De wegen moeten de veiligheid voor de zwakke weggebruikers verhogen. Zo kunnen de kinderen probleemloos in de straten fietsen of spelen.

Wat is de stand van zaken? 2016-11-15T11:00:27+00:00

Momenteel zijn de wegen en nutsvoorzieningen aangelegd. Het is het mogelijk om al een kijkje te gaan nemen op de site.
Er werden al 13 kavels verkocht. Het overzicht van de verkochte percelen kan je terug vinden op ‘overzicht percelen’ op deze website.

Kan ik de site bezoeken? 2016-09-02T12:25:16+00:00

Voor het moment is het terrein zo goed als afgewerkt. Je kan de wijk al bekijken via de Zonnebeekseweg of de Hovelandlaan. Binnenkort wordt er in de wijk informatiebordjes voorzien die je meer uitleg zullen geven. Indien gewenst kunnen we gidsen voorzien om een rondleiding te begeleiden.

Kan ik rekenen op ondersteuning vanuit het project (architect, bouwmaterialen,…)? 2016-12-01T13:12:07+00:00

De duurzame wijk De Vloei heeft een aantal ambities onderschreven die door de projectpartners worden gehanteerd om de duurzaamheid van de wijk te bewaken. De ambities kan je nalezen in de ambitienota.

De indiening van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het bouwen van uw woning dient voorafgegaan te worden door een advies door het toetsteam. Het toetsteam geeft advies over de duurzaamheidsaspecten van het bouwproces, daarnaast wordt het ontwerp afgetoetst aan de verkavelingsvoorschriften. Het ontwerp van de woning dient samen met een EPB voorberekening voorgelegd te worden.
Voor meer informatie neemt u contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Ieper.

In het kader van het duurzame karakter van de wijk De Vloei wordt door de provincie West-Vlaanderen en stad Ieper een gratis advies duurzaam bouwen aangeboden aan de bouwheren van De Vloei.
Tijdens dit professioneel advies wordt de bouwheer geïnformeerd over de insteek van de duurzame wijk en krijgt hij advies over het isoleren van de woning, ventilatie, verwarming, hernieuwbare energie en hergebruik van regenwater. Dit adviesgesprek neemt ongeveer 2 uur in beslag en gaat door in de kantoren van Acasus te Veurne of in het Auris, Ter Waarde 1 te Ieper. Het advies richt zich specifiek tot de bouwheer, maar de architect is steeds welkom om aan te sluiten. Het advies wordt specifiek voor De Vloei gratis aangeboden, maar is wel een verplichting in het kader van het toetsteam.
Het advies dient aangevraagd te worden door een online formulier in te vullen op de website van Acasus.

Op welke subsidies kan ik een beroep doen? Fiscale aftrek? 2015-09-13T18:50:01+00:00

Wat de premies zullen zijn op het moment van de bouw kunnen we moeilijk zeggen. Van zodra je ook maar denkt in de wijk te gaan bouwen of gewoon maar interesse vertoont, neem contact op. We zullen je graag de premies van op dat moment aan je meedelen.

De netbeheerder geeft een ondersteuning voor wie energiezuiniger bouwt dan de opgelegde norm. Maar de premies wijzigen om de zes maanden. Neem gerust contact op.

Hoeveel verdien ik aan een duurzame woning? 2015-09-13T18:49:46+00:00

In de Vloei leef je in een gezonde woning. Hierdoor heb je minder last of kans op ziekten en allergieën of schimmelvorming in de woning. Ook zijn de woningen zuinig, waardoor die minder energiekosten met zich zal meebrengen. Een klassieke woning verbruikt ongeveer 200 kWh/m² om te verwarmen. De duurzame woningen zullen maximum 40 kWh/m² mogen verbruiken. Dat is een reductie met ongeveer 80%. Wanneer je vroeger 2000 euro per jaar aan verwarming moest betalen zal je nu toekomen met 400 euro. Is dat geen leuk vooruitzicht?

Ben ik vrij in de keuze van mijn architect? En in mijn keuze van aannemers? 2015-09-13T18:49:28+00:00

Ja, maar we willen ervoor zorgen dat je een goede architect – aannemer zal kiezen. Verschillende architecten – aannemers hebben opleidingen gevolgd om duurzaam te bouwen. We vragen dat de architect – aannemer die je zal kiezen een duurzaam bouwen opleiding heeft gevolgd. Zo staan we garant dat de architect of de aannemer op de hoogte is van duurzaam bouwen en al ervaring heeft. De stad voorziet ondersteuning via het toetsteam om je bouwaanvraag correct in te dienen.

Welke specifieke bouwvoorschriften gelden in de Vloei? 2015-09-24T17:25:08+00:00

De bouwvoorschriften zijn opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. Bouwhoogte, bouwdiepte zijn opgelegd. Zo ook het uitzicht van de woningen, welke kleuren je kunt kiezen,… Met deze voorschriften proberen we gelijkaardige woningen te creëren. Dit zorgt voor een gelijkvormige wijk wat meehelpt aan de uitstraling van de wijk. Meer info over de voorschriften vind je in overzicht percelen.

Om de woningen energiezuinig te maken wordt een energiepeil van E40 opgelegd. Dit is voor alle woningen hetzelfde. Jouw woning zuiniger maken mag je zeker doen. Met het energiepeil willen we ervoor zorgen dat de woningen weinig energie verbruiken.

Wat is de huurprijs? Aan wie huur ik? 2015-09-13T18:48:49+00:00

Huurwoningen worden aangeboden door de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak. De huurprijs is voorlopig nog niet gekend. Neem alvast contact op met Ons Onderdak voor meer informatie.

Hoeveel kosten de percelen? 2016-09-02T12:30:19+00:00

In de gemeenteraad van maart 2014 werden de verkoopprijzijn van de bouwgrond door de stad voor verkoopfase 1 en 2 goedgekeurd. De prijzen van de andere partners zijn nog niet gekend.

Er wordt een onderscheid in prijs gemaakt tussen de sociale en vrije kavels en tussen de kavels met of zonder deeltuin.

Sociale kavels (allemaal met deeltuin): 135,00 euro/m²

Verkoopfase 1: loten met nummer 25-26-27-28-36-37-38-39-40

Verkoopfase 2: loten met nummer 60-61-62-63-64-65-66-67-86-87-88-89-104-105-106-107

Vrije kavels zonder deeltuin: 145,00 euro/m²

Verkoopfase 1: loten met nummer 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15

Verkoopfase 2: loten met nummer 113-114-115

Vrije kavels met deeltuin: 165,00 euro/m²

Verkoopfase 1: loten met nummer 44-45-46

Verkoopfase 2: loten met nummer 72-73-74-75-77-78-79-80

Meer info vind je via http://devloei.be/web/kopen-of-huren/

of bij Isabel Devos, Deskundige huisvesting 057 451 773

Hoe ziet de verdeling van de percelen eruit? Wat zijn de oppervlaktes? 2015-09-13T18:48:09+00:00

De 191 kavels werden verdeeld onder de partners. Stad Ieper is voor 59% eigenaar, HVM Ons Onderdak 14%, wvi 13% en Imfiro 14%. De oppervlakte van het perceel hangt af van waar je wenst te wonen in de wijk. Een open bebouwing zal een andere oppervlakte krijgen dan een rijwoning of een appartement. De oppervlaktes werden duidelijker in 2013 wanneer het verkavelingsplan werd goedgekeurd.

In welk soort woning kan ik wonen? Eengezinswoning? Koppelwoning? Appartement? 2015-09-13T18:47:38+00:00

In de wijk zullen verschillende types woningen kunnen gebouwd worden. Koppelwoningen, rijwoningen, meergezinswoningen of appartementen en alleenstaande woningen zijn maar enkele voorbeelden. Afhankelijk van jouw behoefte kun je een woning kiezen. Een woning met een handelsruimte zal ook tot mogelijkheden behoren. Seniorenwoningen kunnen er ook gerealiseerd worden.

Hoe stel ik mij kandidaat koper/huurder? 2016-02-10T09:30:59+00:00

Indien je geïnteresseerd bent om op de Vloei te komen wonen, kun je jouw contactgegevens nalaten bij één van de partners. De huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak biedt vooral de huurwoningen aan en ook sociale koopwoningen en appartementen.

Bij wie kan ik terecht? 2016-09-02T12:32:09+00:00

Je kan terecht bij de dienst huisvesting van de stad, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, de intercommunale wvi of de privépartner Imfiro.

Contactgegevens:

Dienst huisvesting, stadhuis 1ste verdieping, Grote Markt 34, 8900 Ieper, 057 451 773, wonen@ieper.be
Sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, Ter Waarde 65, 8900 Ieper, 057 219 220, info@onsonderdak.be
wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, 050 367 171, wvi@wvi.be
Imfiro, Westlaan 466, 8800 Roeselare, 051 211 111, info@imfiro.be

Wat moet ik doen om te kunnen wonen in de Vloei? 2015-09-13T18:46:42+00:00

Indien je interesse hebt om te komen wonen in de Vloei, kun je je gegevens nalaten bij één van de partners. Je wordt op geregelde tijdstippen geïnformeerd over de wijk.

Als je een perceel wil kopen, dient je woning conform de verkavelingsvoorschriften te zijn. Via het toetsteam kan je de nodige informatie bekomen waaraan de woningen moeten voldoen.

Wanneer start het project? 2015-09-24T17:26:00+00:00

Het project is reeds begonnen in 2008. Hier werden de ambities vastgelegd waaraan de wijk moest voldoen. Hiervoor werd met de verschillende partners een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In 2010 kreeg de wijk al meer vorm door het beeldkwaliteitsplan. Het plan werd eind 2010 al voorgesteld. Begin 2011 werd de procedure voor het ruimtelijk uitvoeringsplan aangevat en is ondertussen goedgekeurd. In hetzelfde jaar zal het infrastructuurdossier goedgekeurd worden. Met het infrastructuurdossier zal de aannemer aangeduid worden die de werken aan de openbare ruimte zal uitvoeren. Hierdoor zal de wijk op het veld zichtbaar worden. De aanleg van de wegen, waterinfrastructuur, riolering en groene zone zijn gestart in juli 2014. Als de infrastructuur is aangelegd, kunnen de eerste woningen gebouwd worden. Wellicht zal dit in 2016 zijn.

Hoe nabij zijn belangrijke en/of aangename voorzieningen (school, winkel, openbaar vervoer, horeca, bibliotheek,…)? 2015-09-13T18:46:07+00:00

Alle voorzieningen van de stad zijn gemakkelijk te bereiken en liggen op korte afstand van de wijk. Het centrum, nabij de wijk, is gemakkelijk te bereiken te voet, met de fiets of met de bus. De bibliotheek en de stedelijke academies, cultuurcentrum en stadhuis liggen eveneens op een korte afstand van de Vloei. Dicht bij de wijk zijn kleine handelszaken (bakker, buurtwinkel, …) en scholen aanwezig. Indien je in Ieper op uitstap wilt kun je de bus nemen op de Meenseweg of Zonnebeekseweg. De trein bied je nog meer mogelijkheden om je te verplaatsen. De wijk is met de wagen eenvoudig te bereiken vanaf de Zuiderring.

Waarom is Ieper zo’n goede stad om te wonen? 2015-09-13T18:45:50+00:00

Ieper is een stad die veel te bieden heeft. Je vindt er verschillende voorzieningen zoals de bibliotheek, de stedelijke academies, het archief, een zwembad, een voetbalterrein, een sporthal, een cultureel centrum, een jeugdontmoetingscentrum, een station… Ook wie van de natuur houdt zit goed in Ieper. Hier kun je mooie wandel- en fietstochten maken langs de verschillende groene zones. Wie geïnteresseerd is in het oorlogsverleden vindt hier eveneens zijn gade. Ook de woon- en leefomgeving worden zo aangenaam mogelijk gemaakt.

Ieper heeft enkele grote troeven. Zo is ze een kwaliteitsstad, een cultuurstad, een winkelstad, een veilige stad met weinig criminaliteit, een stad op mensenmaat, aangename woonstad door haar rust en groen en een vrijetijdsstad.

Waar ligt de Vloei? 2015-09-13T18:45:32+00:00

Ieper is de grootste stad van de Westhoek, gelegen in het zuiden van West-Vlaanderen.

De Vloei situeert zich in het oosten van Ieper. De wijk is gelegen tussen de Zonnebeekseweg, de Meenseweg en de Kruiskalsijdestraat. Dit is een gebied van tien hectare, waarin 257 woongelegenheden zullen worden neergezet. De nieuwe wijk komt tegen de Ligywijk en de Hovelandwijk. In deze bestaande wijken zijn reeds voetpaden en fietsmogelijkheden die de aansluiting met de nieuwe wijk zullen vormen. De wijk is op een boogscheut van het centrum van Ieper verwijderd.

Waarom zou ik wonen in een duurzame wijk? 2018-02-21T12:53:51+00:00

In de duurzame wijk zal je je thuis voelen. In de wijk wordt er veel plaats voorzien voor ontmoeting en spel. De groene ruimte dicht bij de woningen zorgen voor extra ontmoetingsplaatsen. De groene ruimtes bieden ook rust aan. De wijk wordt verkeersluw ingericht. Niets is aangenamer dan een rustige wijk om in te wonen. De kinderen kunnen zich veilig verplaatsen te voet of met de fiets. We streven naar kwaliteitsvolle woningen die gemaakt zijn uit gezonde en duurzame materialen en ook nog energiezuinig zijn.

De sociale omgeving wordt een mix van jongeren, ouderen, huurders en kopers. Deze mix zal een kwaliteitsvolle wijk creëren.

Ook personen met een lager inkomen worden niet uitgesloten om in de wijk te wonen. De wijk geeft een innoverende, kwaliteitsvolle uitstraling door aandacht te besteden aan nieuwe architectuur voor een gelijkvormige wijk. Daarbovenop is de impact op het milieu in deze wijk zo laag mogelijk.

Hoe ziet een duurzame woning/wijk eruit? Waar vind ik voorbeelden of fotosimulatie? 2016-09-02T12:35:05+00:00

De Vloei is de eerste duurzame wijk in West-Vlaanderen. Hoe de wijk en de woningen er zullen uitzien kun je bekijken op de afbeeldingen. Architect Jan Maenhout kreeg de opdracht een beeldkwaliteitsplan op te maken. Het plan schets hoe de wijk en de woningen er zullen uitzien.

In het buitenland zijn al verschillende duurzame wijken gebouwd. In Vlaanderen hebben we echter een ander idee over bouwen en architectuur. Met het beeldkwaliteitsplan werden alle duurzame aspecten vertaald naar Vlaamse woningen.

Waarin verschilt een duurzame woning van een andere? Wat maakt een volledige wijk duurzaam? 2015-09-13T18:43:18+00:00

Een duurzame woning onderscheidt zich van een klassieke woning door energiezuiniger te zijn en wordt gebouwd met gezonde en duurzame bouwmaterialen. De ecologische voetafdruk van de woning is beperkt. De woning maakt gebruik van hemelwater dat gratis uit de lucht valt. Er wordt een extensief groendak aangelegd. Het groendak vormt een waterbuffer en is onderhoudsarm. De woningen worden compact gebouwd. Hierdoor wordt de beschikbare ruimte optimaal gebruikt en verbeterd ook het energieverbruik. De woningen hebben aandacht voor levenslang wonen die rekening houdt met de toegankelijkheid van de woning.

Een duurzame wijk houdt niet enkel in dat de woningen een lage impact op het milieu hebben. Meer dan 30% van de wijk is groene ruimte met de nodige ontmoetings- en ontspanningsruimtes op wandelafstand van de woningen. De straten zijn autoluw met aandacht voor de zwakke weggebruiker. De waterpartijen zorgen voor extra rust in de wijk. Al deze plaatsen zorgen ervoor dat het sociaal contact tussen de bewoners wordt verhoogd. Iedereen is welkom om in de wijk te komen. Ben je huurder of koper, jong of oud, iedereen moet er zich thuis voelen.

Wat is een duurzame wijk? 2015-09-13T18:42:58+00:00

Een duurzame wijk zorgt er voor dat de impact op het milieu zo laag mogelijk is.

Het energieverbruik wordt zo laag mogelijk gehouden. In de Vloei gaan we voor woningen met een E-peil 40 of lager.
Ruimtegebruik : de woningen worden zo compact mogelijk gebouwd. Door compact te bouwen verlagen we het energieverbruik en creëren extra groene zones in de wijk. Er worden minimum 25 woningen per ha gebouwd.
In de wijk hebben we aandacht voor het watergebruik. Alle woningen zijn voorzien van een hemelwatertank. Het water zal gebruikt worden voor toiletspoeling, wasmachine en de tuin te besproeien. Op de platte daken op de eerste verdieping worden groendaken aangelegd om het regenwater te bufferen. Het overtollige regenwater komt terecht in een bovengronds grachtensysteem. Het water verlaat de wijk op een natuurlijke wijze. Zo zijn er geen buizen nodig om het regenwater ondergronds af te voeren.
In de wijk is meer dan 30% groene ruimte. Speelterreinen, rustplaatsen, tuinen zullen het groen in de wijk vormgeven. Voor de groenaanleg verkiezen we streekeigen groen. Streekeigen groen is geschikt om in onze streek te groeien en is bestand tegen ziektes. Hierdoor kunnen we pesticidenvrij onderhoud toepassen. Het groen zorgt ook voor afvalarm onderhoud. Streekeigen groen creëert kansen voor de planten en dieren die het in een verstedelijkt milieu steeds moeilijker krijgen om te overleven. Door aandacht te hebben voor groen en water in de wijk zorgen we er voor dat de wijk zich beschermt tegen klimaatverandering. Groen en water warmt veel trager op dan een besteende of geasfalteerde ondergrond. Alleen maar voordelen dus.
De wijk wordt autoluw : voetgangers, fietsers en spelende kinderen krijgen er voorrang, door de wijk zal er geen doorgaand autoverkeer mogelijk zijn. De wijk zal bereikbaar zijn via 2 lussen: één lus via de Zonnebeekseweg en de andere via de Meenseweg. Bezoekers aan de wijk wordt gevraagd hun wagen te parkeren op een parkeerhaven.

Waar kan ik rechtenvrije beelden (foto’s of film) of het logo van de Vloei downloaden voor publicatie? 2015-09-24T17:23:01+00:00

Via de website de Vloei.

Hoe situeert de Vloei zich in een internationale context (transition towns)? 2015-09-24T17:23:21+00:00

Transition town is een stad die zich beschermt tegen de olieafhankelijkheid. Veel mensen beseffen het niet maar gans onze economie draait op aardolie. Meer dan 20% van de aardolieproductie per jaar wordt gebruikt voor de aanmaak en transport van ons voedsel. Voedsel wordt gekweekt in het zuiden van Europa en wordt per vrachtwagen of zelfs per vliegtuig naar onze winkels gebracht. Je mag er niet aan denken dat er een dag komt dat de aardoliekraan wordt dichtgedraaid. Stel je voor dat we geen verwarming en voeding meer zullen hebben. Het wordt dus belangrijk dat de duurzame wijk zich hiertegen gaat beschermen. Zuinige woningen is één ding, maar de inwoners aanzetten om streekeigen of biovoeding te kopen is zeker even belangrijk. Duurzame bouwmaterialen gemaakt zonder aardolie of solventen helpen de aardolie reserves te behouden en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Trouwens wist je dat ecologische bouwmaterialen veel gezonder zijn? In ecologische bouwmaterialen worden geen solventen gebruikt die achteraf voor schadelijke emissie zorgen. We kiezen dan ook voor hernieuwbare producten. Daarom mag de Vloei zich wel profileren als transition town.

De Vloei maakt onderdeel uit van het Noordwest-Europees project ‘Future Cities’. Future Cities helpt stedelijke netwerken de voorspelde gevolgen van klimaatveranderingen te bestrijden. De Vloei ontvangt Europese subsidies via het project Future Cities dat goedgekeurd werd in het Interreg IVB programma Noord – West – Europa.

Transnationale samenwerking is belangrijk wil men de gevolgen van klimaatopwarming tegengaan. Deze stopt namelijk niet bij de lands- of stadsgrenzen. Elk deelnemend project legt de focus op een bepaald aspect. Ervaringen worden dan besproken en gedeeld door de verschillende deelnemers. We willen de wijk klimaatadaptief maken door de water- en groenstructuren.

Wordt voorzien in een ondersteuning vanuit het project voor leveranciers? 2015-09-24T17:23:31+00:00

Informatie kan opgevraagd worden bij de milieudienst. We helpen je graag op weg door het aanbieden van contactgegevens van de organisatie die de labels toekennen of dergelijke producten verdelen.

Indien er cursussen of infosessies over duurzaam bouwen georganiseerd worden zal de stad je graag op de hoogte houden.

Hoe is een perfect groendak opgebouwd? 2016-05-02T13:28:09+00:00

Een groendak is een dak van een woning die bedekt is met planten. Het aanleggen van een groendak heeft verschillende voordelen. Het zorgt ervoor dat bij neerslag het water opgeslagen kan worden in de planten en zorgt daarnaast ook voor een goede dakisolatie die de warmte in de woning houdt. Er zijn verschillende soorten planten mogelijk. Meer informatie over de groendaken kan je terug vinden op ‘bestek inzake groendak’.

Wat is een warmtepomp? 2016-05-02T13:27:41+00:00

Warmtepompen worden gebruikt om gebouwen van de nodige warmte te voorzien. Hiervoor onttrekken de warmtepompen warmte aan een natuurlijke warmtebron zoals de lucht, water of de bodem en geven die warmte op een hogere temperatuur af aan een warmteafgiftesysteem. De warmte kan zowel gebruikt worden voor sanitaire verwarming als voor de centrale verwarming. Meer informatie over de warmtepomp kan je terug vinden op ‘werking warmtepomp’ op deze website.